รับบริจาก
รับสมัครสมาชิก
ประโยค・คำศัพท์
ติววิชา
ห้องเรียนภาษาแม่
ตารางกิจกรรม
ชมรม รักภาษาไทย

เพื่อผูกสัมพันธ์กับเด็กๆไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุุ่น

ผูกสัมพันธ์ด้วยภาษาไทย-ญี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ปุ่น

ข่าวไหม่ล่าสุด


26 พ.ค 2015
ทางชมรมรักภาษาไทยได้เปิด Home Page ภาษาไทย
26 พ.ค 2015
ห้องเรียนภาษาแม่ ( ภาษาไทย ) ได้เปิดที่เมืองโยโกฮาม่า เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม
05 มี.ค 2015
ได้ประกาศข่าวการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาในโรงเรียนมัธยมตอนปลายจาก ME-net ตัวอย่างการกรอกข้อมูล