พจนานุกรมรวมคำศัพท์พร้อมตัวอย่าง

pinned พจนานุกรม ญี่ปุ่น-ไทย รวมคำศัพท์พร้อมตัวอย่างประโยค ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา

ทางชมรมฯได้รับฟังปัญหาและความกังวลต่างๆ เช่น “มาอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นและเข้าเรียนในโรงเรียนญี่ปุ่น แต่ไม่สามารถเรียนและตามการเรียนในโรงเรียนได้เพราะไม่เข้าใจศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการเรียนการสอน” ทางชมรมฯจึงได้จัดทำพจนานุกรมฉบับนี้ขึ้น

ชื่อหนังสือ: 『学校で役立つ 日タイ対訳 学習語彙・用例集』
รายละเอียด: รวมคำศัพท์ 6500 คำ(พร้อมตัวอย่างประโยค 5000 คำ)
ขนาด: กระดาษ A5 มี 464 หน้า
สถานที่จำหน่าย: ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
ราคา: 2,500เยน (ไม่รวมภาษี)
ISBN: 978-4-915512-74-2
จัดพิมพ์โดย: บริษัทเซซัน
ได้รับความร่วมมือจาก: ชมรมส่งเสริมภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

การจัดทำครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก (ทุนสนับสนุนกิจกรรมอาสา) และมูลนิธิการสื่อสารสากล (International Communications Foundation) (ทุนสนับสนุนกิจกรรม ด้านสังคมวัฒนธรรม)

ประโยค・คำศัพท์

Return to top