ห้องเรียนภาษาแม่ (ภาษาไทย)

ทางชมรมฯได้เปิดห้องเรียนในจังหวัดคานางาวะ(เมืองโยโกฮามาและเมืองคาวาซากิ) ด้วยความปรารถนาที่จะเห็นเด็กๆให้ความสำคัญกับภาษาแม่(ภาษาไทย) ถ้าเป็นไปได้ ทางชมรมฯอยากให้ผู้ปกครองเข้าร่วมในห้องเรียนภาษาแม่กับเด็กๆ เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ ขอให้ผู้ปกครองรับส่งบุตรหลานที่ยังเรียนอยู่ชั้น ป.1-ป.4

<ห้องเรียนภาษาแม่ออนไลน์>

ทางชมรมเปิดเรียนห้องเรียนภาษาแม่ออนไลน์ *ใช้ Zoom ในการเรียนการสอน

  • วันเวลา: เรียนวันพฤหัสบดีที่2และ4 ของเดือน ครั้งละ30นาที ตั้งแต่2ทุ่ม
     -ช่วงแรก (เม.ย-ก.ย) 10ครั้ง
     -ช่วงหลัง (ต.ค-มี.ค) 10ครั้ง
  • ค่าเรียน: 7,000เยน/ปี (20ครั้ง)

หากในกลุ่มเพื่อนๆของคุณมีเด็กสนใจเรียน ช่วยกรุณาแนะนำห้องเรียนภาษาแม่ออนไลน์ด้วยนะคะ ยินดีต้อนรับค่ะ ทั้งเด็กเล็กและม.ต้น

<ติดต่อสอบถามได้ที่>

ชมรมรักภาษาไทย

โนริโกะ โอกาเบะ (นก)
Mail: thai_rpt@live.jp, Tel: 090-4397-3712

ทางชมรมฯปรารถนาที่จะเห็นเด็กๆให้ความสำคัญกับการสนทนาภาษาแม่(ภาษาไทย)กับครอบครัว

ทางชมรมฯเปิดสอนห้องเรียนภาษาแม่(ภาษาไทย)เพื่อเด็กๆที่มีความสัมพันธ์กับเมืองไทย เช่น เด็กไทยและเด็กลูกครึ่งไทย

ทางชมรมฯเปิดห้องเรียนภาษาแม่(ภาษาไทย) เนื่องจากเสียงเรียกร้องของผู้ปกครองที่ “อยากให้เด็กๆเล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยกับแม่และให้ความสำคัญต่ออัตลักษณ์(identity)ของเด็กๆ”

ทั้งเด็กๆที่เพิ่งมาอยู่ที่ญี่ปุ่นและเด็กๆที่เกิดและเติบโตในญี่ปุ่น!

ไม่เพียงแต่การเรียนภาษาไทยเท่านั้น เด็กๆจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีไทยด้วย เพื่อให้เด็กๆเกิดความสนุกสนาน เราจึงเสริมการเรียนการสอนด้วยการอ่านหนังสือภาพ ร้องเพลงและการละเล่นต่างๆของไทย

ครูคนไทยจะดำเนินการสอนในห้องเรียนโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง สำหรับสมาชิกคนญี่ปุ่นจะช่วยจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียน

แหล่ง "สอนและถ่ายทอดภาษาแม่รวมถึงวัฒนธรรมบ้านเกิด" จากคนไทยที่อาศัยในญี่ปุ่นทุกคนถึงเด็กๆ

ในห้องเรียนภาษาแม่ของชมรมรักภาษาไทย(จ.คานากาวะ) มีคนไทยหลายท่านที่สอนเรื่องวัฒนธรรมไทยและภาษาไทยให้แก่เด็ก

ทางชมรมได้ยินว่า บางท่าน

  • อยากลองสอนดู แต่ไม่รู้ว่าจะสอนอย่างไรดี?
  • อยากให้ลูกๆไปเรียนที่ห้องเรียนภาษาแม่แต่ไปเรียนไม่ได้เพราะไกลจากบ้าน.....
  • หรือเนื่องด้วยภาระการงานของผู้ปกครองทำให้ไปรับส่งเด็กไม่ได้....

ทางชมรมจึงได้จัดทำหนังสือคู่มือรวบรวมสื่อการสอนภาษาไทยและตัวอย่างการสอนในห้องเรียนภาษาแม่ เพื่อเป็นแหล่ง“สอนและถ่ายทอดภาษาแม่รวมถึงวัฒนธรรมบ้านเกิด” ให้กับคนไทยทุกท่านให้กว้างขวางมากขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เด็กๆก็สามารถเรียนรู้ภาษาแม่และวัฒนธรรมบ้านเกิดได้

<ถึงผู้ใช้หนังสือเล่มนี้>
สาหรับรูปภาพต่าง ๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรหรือบุคคลทั่วไปที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ ได้รับอนุญาตให้นามาใช้ได้ แต่เพื่อรักษาสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ ข้อมูลในหนังสือนี้ห้ามนาไปลงในสื่อออนไลน์ รวมทั้ง SNS ด้วย และห้ามเผยแพร่ซ้าโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ หนังสือหรือข้อมูลในหนังสือนี้ ห้ามจาหน่ายจ่ายแจก หรือนาไปใช้เพื่อแสวงหากาไรไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในความเข้าใจและความร่วมมือของท่านมา ณ ที่นี่ด้วย

  • อาจารย์ทัศนีย์ผู้ให้ความร่วมมือฝ่ายไทยได้มอบ"คู่มือห้องเรียนภาษาแม่"ซึ่งจัดทำโดยชมรมรักภาษาไทยให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มอบ "คู่มือห้องเรียนภาษาแม่"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่25 พฤษภาคม พ.ศ.2566

กิจกรรมของชมรม

การเรียนการสอนจะเน้นการอ่านและเขียนภาษาไทยเป็นหลัก และเพื่อทำให้บรรยากาศการเรียนสนุกสนานทางชมรมจึงนำหนังสือภาพและเกมเข้าเสริมในการเรียนการสอนด้วย

ภาพบรรยากาศห้องเรียนภาษาแม่
ภาพบรรยากาศห้องเรียนภาษาแม่
ภาพบรรยากาศห้องเรียนภาษาแม่ออนไลน์
มีนักเรียนจากหลายสถานที่ทั่วประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมเรียนในห้องเรียนภาษาแม่
Return to top