แนะนำชมรม

มีความหมายตรงตัวว่า ความรักในภาษาไทยและการให้ความสำคัญกับภาษาไทย
ชมรมรักภาษาไทย (RPT) คือชมรมที่ให้ความช่วยเหลือเด็กด้านการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่น
สมาชิกของชมรมคนญี่ปุ่นและคนไทยทุกคนจะร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

pinned ทางชมรมจะให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจเพื่ออนาคตของเด็กไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบัน เด็กไทยที่ตามผู้ปกครองมาอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี และเนื่องจากเด็กเหล่านี้มีความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นไม่เพียงพอที่จะเรียนและตามทันวิชาในห้องเรียน จึงทำให้เด็กจำนวนไม่น้อยไม่ยอมไปโรงเรียนหรือไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียน

ทางชมรมฯปรารถนาที่จะเห็นเด็กเหล่านี้ ไม่ท้อถอยและก้าวต่อไปเพื่ออนาคตของตน อีกทั้งยังมีกำลังใจที่ส่งมาให้เด็กๆจากนักศึกษาไทยที่เคยศึกษาในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย สมาชิกชมรมฯทั้งจากฝ่ายไทยและญี่ปุ่นจึงได้ร่วมมือร่วมแรงกันจัดทำพจนานุกรมรวบรวมคำศัพท์และประโยคตัวอย่างเพื่อที่เด็กๆจะได้นำไปใช้ประกอบการเรียนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของชมรมฯ

pinned วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแนวทางในการช่วยเหลือด้านภาษาให้กับเด็กๆที่มีความสัมพันธ์กับเมืองไทยซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น โดยผูกสัมพันธ์ความช่วยเหลือกับกลุ่มนักศึกษาไทยที่เคยเรียนในประเทศญี่ปุ่น และเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการช่วยเหลือให้กับเด็กๆที่ได้รับการช่วยเหลืออยู่ในปัจจุบัน ให้สามารถช่วยเหลือรุ่นน้องต่อๆไปเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้น

pinned กิจกรรมหลัก

pinned ผู้ให้การสนับสนุนชมรมฯ

แนะนำสมาชิก

Return to top