นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางชมรมผูกสัมพันธ์ด้วยภาษาไทย-ญี่ปุ่น รักภาษาไทย (RPT) ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลในที่นี้ หมายถึงข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อและนามสกุล ที่อยู่อาศัย เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ วันเกิดและข้อมูลอื่นๆ

pinned การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ทางชมรมฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล และจะเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อได้รับการยินยอมตามวัตถุประสงค์การใช้เท่านั้น

pinned การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ทางชมรมฯจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้นอกเหนือจากการใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการยินยอมแล้วเท่านั้น

pinned การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม

เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลนั้น เมื่อทางชมรมต้องตอบหมายเรียกพยาน คำสั่งศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย

pinned กฎการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้สามารถรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ทางชมรมฯอาจปรับปรุงแก้ไขนโยบายนี้ เป็นครั้งคราวตามกำหนดเวลาหรือตามความจำเป็น

pinned ติดต่อสอบถามเกี่ยวข้องกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ชมรม รักภาษาไทย

โนริโกะ โอกาเบะ (นก)
Mail: thai_rpt@live.jp, Tel: 090-4397-3712

Return to top