หนังสือภาษาไทยที่บริจาค

หนังสือภาษาไทยหาได้ไม่ง่ายเมื่อคิดอยากอ่านหนังสือที่เป็นภาษาไทยในประเทศญี่ปุ่น

ทางชมรมรักภาษาไทยได้หวังและปรารถนาให้เด็กๆ ที่เรียนอยู่ที่ห้องเรียนภาษาแม่ไม่ลืมภาษาไทย แม้นเด็กๆเหล่านั้นจะเข้าศึกษาระดับการศึกษามัธยมต้น และหวังให้เด็กไทยที่มาเรียนอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นไม่ลืมภาษาไทยและอ่านหนังสือไทยตลอดไป จึงได้เปิดหนังสือที่ห้องสมุดให้อ่านและชม

ปัจจุบัน ณ ห้องสมุดใหญ่เทศบาลโยโกฮามามีหนังสือภาษาไทยมากกว่า650เล่ม
ได้แนะนำวิธีการใช้บริการห้องสมุดใหญ่เทศบาลโยโกฮามา(ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย) ดังข้างล่าง กรุณาใช้บริการ

* กรุณารับทราบ หนังสือที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อดังกล่าวอาจไม่มีอยู่ที่ห้องสมุด

สมุดนิทานภาพภาษาไทย
ห้องสมุด

แล้วระยะนี้มีสมุดนิทานภาพและนวนิยายญี่ปุ่นที่แปลภาษาไทยมากมาย

Return to top