ก้าวย่างแรก(はじめの一歩)

คำร้อง: Toshihiko Shinzawa
ทำนอง: Hirotaka Nakagawa
ちいさなとりが うたっているよ
ぼくらにあさが おとずれたよと
きのうとちがう あさひがのぼる
かわのながれも かがやいている
はじめのいっぽ あしたにいっぽ
きょうから なにもかもが あたらしい
はじめのいっぽ あしたにいっぽ
ゆうきをもって おおきくいっぽ あるきだせ
しんじることを わすれちゃいけない
かならずあさは おとずれるから
ぼくらのゆめを なくしちゃいけない
きっといつかは かなうはずだよ
はじめのいっぽ あしたにいっぽ
きょうから なにもかもが あたらしい
はじめのいっぽ あしたにいっぽ
うまれかわって おおきくいっぽ あるきだせ
นกน้อย กาลังร้องเพลง
บอกพวกเราว่า รุ่งเช้าแล้วนะ
พระอาทิตย์ขึ้นใหม่ ไม่เหมือนเมื่อวาน
สายน้า ก็ส่องแสงระยิบระยับ
ก้าวย่างแรก ก้าวแรกสู่วันพรุ่ง
นับแต่วันนี้ ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่
ก้าวย่างแรก ก้าวแรกสู่วันพรุ่ง
จงกล้าหาญ ก้าวออกไปด้วยใจทะนง
อย่าลืม สิ่งที่ศรัทธา
ยังไงเสีย วันพรุ่งนี้ ก็จะมาถึง
อย่าละทิ้งความฝันของพวกเรา
คงต้องมีสักวัน ฝันนั้นจะเป็นจริง
ก้าวย่างแรก ก้าวแรกสู่วันพรุ่ง
นับแต่วันนี้ ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่
ก้าวย่างแรก ก้าวแรกสู่วันพรุ่ง
เริ่มต้นชีวิตใหม่ ก้าวออกไปด้วยใจทะนง

ดาวน์โหลดเนื้อเพลงก้าวย่างแรก (PDF)
download

Return to top