เนื้อเพลงลอยกระทง(ローイカトン)

 
วัน เพ็ญ เดือน สิบ สอง  น้ำ นอง เต็ม ตลิ่ง
เรา ทั้ง หลาย ชาย หญิง สนุก กัน จริง  วัน ลอย กระทง
ลอย  ลอย กระทง  ลอย  ลอย กระทง
ลอย กระทง กัน แล้ว
ขอ เชิญ น้อง แก้ว ออก มา รำ วง
รำ วง วัน ลอย กระทง  รำ วง วัน ลอย กระทง
บุญ จะ ส่ง ให้ เรา สุข ใจ  บุญ จะ ส่ง ให้ เรา สุข ใจ
<歌詞の意味>
12月の満月、川の水が満ちてあふれます
私たち男も女も、みんなカトーンを流す日がとても楽しみです
カトーンを流しましょう カトーンを流しましょう
カトーンを流したら
あなたを踊りに誘いましょう
ローイカトンの踊り ローイカトンの踊り
徳を積むと、幸せになります 徳を積むと、幸せになります

ดาวน์โหลดเนื้อเพลงลอยกระทง (PDF)
download

Return to top