บินไปเถิด นกนางนวลเอย(飛べよツバメ)

คำร้อง: Keiko Hitomi
ทำนอง: Kenji Nishizawa
もえる ゆうひに てらされて
とんで いるよ こツバメが
うまれてきた よろこびを
ちいさな はねに みなぎらせ
とべよ じゆうに
とべよ あそべよ
とべよ ツバメ
たがいの あとを おいかけて
とびかわすよ こツバメが
はじめて しる かぜの なみ
ちいさな はねに うけとめて
とべよ なつのひ
とべよ たのしく
とべよ ツバメ
แสงอาทิตย์ยามเย็นสอดส่อง
นกนางนวลน้อยเหินสู่เวหา
ด้วยความยินดีปรีดา
สยายปีกน้อยโผบิน
จงโบยบินไป ด้วยใจอิสระ
จงโบยบินไป ให้สุขสาราญ
จงโบยบินไป นกนางนวลเอย
บินไล่ตามกันไป
บินไขว้กันมา นกนางนวลน้อย
ทาความรู้จักกับ กระแสคลื่นลม
สยายปีกน้อย ๆ ออกสัมผัส
จงโบยบินไป ในวันฤดูร้อน
จงโบยบินไป ให้สุขสาราญ
จงโบยบินไป นกนางนวลเอย

ดาวน์โหลดเนื้อเพลง บินไปเถิด นกนางนวลเอย (PDF)
download

Return to top