จดหมายจากโรงเรียน

 1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองของนักเรียนใหม่ (ป.)
 2. เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการปฐมนิเทศน์ผู้ปกครองของนักเรียนใหม่ (ม.ต้น)
 3. เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับพิธีเข้ารับการศึกษา (ป.)
 4. เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับพิธีเข้ารับการศึกษา (ม.ต้น)
 5. เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับพิธีจบการศึกษา (ป.)
 6. เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับพิธีจบการศึกษา (ม.ต้น)
 7. เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษา & แบบตอบรับการเข้าร่วม (ม.ต้น) มีการแนะนำล่าม
 8. เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับงานแนะแนวการศึกษา & แบบตอบรับการเข้าร่วม (ม.ต้น) ไม่มีการแนะนำล่าม
 9. เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการเยี่ยมชมการเรียนการสอน (ป./ม.ต้น)
 10. เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการประชุมพบปะระหว่างผู้ปกครองกับครูประจำชั้น (ป./ม.ต้น)
 11. เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับงานแข่งขันกีฬา (ป./ม.ต้น)
 12. a. เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการเดินทางทัศนศึกษาทางไกล (ป.)
  b. แบบยินยอมการเข้าร่วมเดินทางทัศนศึกษาทางไกล (ป.)
 13. a. เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการเรียนรู้นอกโรงเรียน (ม.ต้น)
  b. แบบยินยอมการเข้าร่วมการเรียนรู้นอกโรงเรียน (ม.ต้น)
 14. เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการทัศนศึกษาพักค้างแรม / แบบยินยอมการเข้าร่วมทัศนศึกษา (ป.)
 15. เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการทัศนศึกษาพักค้างแรม / แบบยินยอมการเข้าร่วมทัศนศึกษา (ม.ต้น)
 16. a. เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการทัศนศึกษาเรียนรู้สังคม (ป.)
  b. แบบยินยอมการเข้าร่วมทัศนศึกษาเรียนรู้สังคม (ป.)
 17. a. เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการทัศนศึกษาเรียนรู้สังคม (ม.ต้น)
  b. แบบยินยอมการเข้าร่วมทัศนศึกษาเรียนรู้สังคม (ม.ต้น)
 18. เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการพบปะสนทนารายบุคคล/ แบบตอบรับวันเวลานัดพบ (ป./ม.ต้น)
 19. เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการเยี่ยมบ้าน/ แบบตอบรับวันเวลานัดพบ (ป./ม.ต้น)
 20. เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการซ้อมอพยพ / แบบตอบรับการเข้าร่วมการซ้อมอพยพ (ป./ม.ต้น)
 21. เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการเริ่มใช้ระบบกองทุนช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ & หนังสือยินยอมเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ (ป./ม.ต้น)
 22. เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการชำระเงิน (ป./ม.ต้น)
 23. ขั้นตอนการโอนเงินผ่านบัญชี (ป./ม.ต้น)
 24. แจ้งเงินค้างชำระ (ป./ม.ต้น)
 25. เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี (ป./ม.ต้น)
 26. แจ้งผลการตรวจสุขภาพประจำปี (ป./ม.ต้น)
 27. เรื่องการเรียนว่ายน้ำ (ป./ม.ต้น)

ดาวน์โหลดจดหมายจากโรงเรียน - ภาษาไทย (PDF)
download

ดาวน์โหลดจดหมายจากโรงเรียน - ภาษาญี่ปุ่น (PDF)
download

Return to top